O autorze
Generał broni Wojska Polskiego, prof. dr hab. nauk wojskowych, poseł na Sejm X kadencji, teoretyk wojskowości, wykładowca akademicki. Od roku 1962 sprawował różne stanowiska techniczne oraz dowódcze w siłach zbrojnych. W latach 1980-1985 pełnił funkcję Komendanta – Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Od roku 1988 przez dwa lata sprawował stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP, a w 1990 r. został Rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 2000-2010 pracownik naukowy AON. Obecnie jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wielokrotnie odznaczony, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Oficerskim (1988), Krzyżem Kawalerskim (1981) czy też Złotym Krzyżem Zasługi (1975).

Student kontra pracodawca, czyli inne oczekiwania, a ten sam cel

Pieniądze, czy kompetencje?
Pieniądze, czy kompetencje? Fot. Shutterstock.com
Kiedyś nie do pomyślenia, a dziś to „praca szuka człowieka”. Rekordowo niska stopa bezrobocia w Polsce również może napawać optymizmem, jednak nie ma róży bez kolców. Pracodawcy biją głową w mur, ponieważ brakuje im rąk do pracy w wielu sektorach polskiej gospodarki, a studenci, jak to studenci, liczą na prostą pracę za duże pieniądze. Wymagania stawiane zarówno przez pracodawców, jak i studentów nie zawsze idą ze sobą w parze, niestety ze stratą dla obu stron.

Im łatwiej i więcej, tym lepiej

Wbrew pozorom, polscy studenci chętnie podejmują pracę zarobkową. Jak wynika z raportu Jobsquare „Student w pracy 2016”, 60 procent osób studiujących na wyższych uczelniach pracuje również zawodowo i są to zarówno studenci zaoczni, wieczorowi, jak i dzienni. Tylko jedna czwarta osób studiujących w ogóle nie zamierza podjąć pracy w czasie nauki.

Dla studentów liczy się przede wszystkim łatwa, mało absorbująca praca, a także duże i szybkie pieniądze. Zdecydowanie natomiast stronią od odbycia stażu w korporacji czy też w innych podmiotach umożliwiających zdobycie sprofilowanego wykształcenia zawodowego, a przecież to świetna okazja do przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczną.

Co znamienne, połowa z przebadanych przez Jobsquare osób (600 studentów) uważa, że na rynku brakuje atrakcyjnych ofert pracy. To dość subiektywna ocena, zważywszy na fakt, że obecny rynek jest wręcz przesycony ogromną ilością ogłoszeń o zatrudnienie, co powoduje z kolei olbrzymią konkurencję pomiędzy samymi pracodawcami.


Studenci najczęściej narzekają oczywiście na zarobki, choć, jak wynika z raportu, mogą oni liczyć średnio na 1,8 tys. złotych netto. Niechęć wśród studentów wzbudza również rozbieżność pomiędzy wymaganiami i opisami stanowiska zamieszczanymi w ogłoszeniach, a tym, jak sytuacja przedstawia się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (39 proc.), a także unikanie przez pracodawców podawania stawek godzinowych.

Nie tylko wiedza i języki

Z kolei pracodawcy, według badania „Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych” z 2017 roku, nie są zadowoleni z kompetencji kandydatów. Ponad połowa z nich narzeka na brak konkretnych umiejętności u studentów i absolwentów. Oprócz specjalistycznej wiedzy oraz znajomości języków obcych pracodawcy cenią sobie również kompetencje miękkie, a więc np. komunikatywność, zdolność do pracy w zespole, kreatywność czy też odporność na stres. Pracodawcy dostrzegają wśród młodych pracowników brak zdyscyplinowania, duże luki w organizacji pracy i systematyczności, ukierunkowania na jakość oraz niewielką świadomość własnych ograniczeń.

Niechęć studentów do odbywania staży oraz praktyk zawodowych w firmach oraz dużych korporacjach stoi w opozycji do tego, czego oczekują pracodawcy. Taka aktywność studentów i absolwentów jest dla nich bardzo ważna, ponieważ pierwsze jej pozytywne efekty są już widoczne na samym początku współpracy.
Czy te dwa światy da się pogodzić? Na pewno tak. Każda ze stron ma mocno sprecyzowane i jasne oczekiwania wobec drugiej. Studenci to bardzo konkretna grupa, mająca proste oczekiwania, zwłaszcza finansowe. Natomiast pracodawcy wymagają obecnie przede wszystkim konkretnych cech charakteru, które powinny być wypracowywane na studiach w ramach specjalnych programów rozwijających kompetencje interpersonalne.

Źródło:

www.studentwpracy.pl
www.student.lex.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...