O autorze
Generał broni Wojska Polskiego, prof. dr hab. nauk wojskowych, poseł na Sejm X kadencji, teoretyk wojskowości, wykładowca akademicki. Od roku 1962 sprawował różne stanowiska techniczne oraz dowódcze w siłach zbrojnych. W latach 1980-1985 pełnił funkcję Komendanta – Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Od roku 1988 przez dwa lata sprawował stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP, a w 1990 r. został Rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 2000-2010 pracownik naukowy AON. Obecnie jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wielokrotnie odznaczony, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Oficerskim (1988), Krzyżem Kawalerskim (1981) czy też Złotym Krzyżem Zasługi (1975).

Prosta recepta na jednoczesne studiowanie oraz pracę na razie nieosiągalna dla polskich studentów

Studia dualne, choć z sukcesem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej od dziesięcioleci, to w Polsce mało kto o nich słyszał.
Studia dualne, choć z sukcesem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej od dziesięcioleci, to w Polsce mało kto o nich słyszał. Fot. Shutterstock.com
Wszystkie młode osoby, którym zależy na przyszłej karierze zawodowej, zapewne zadają sobie pytanie, jak pogodzić studiowanie w trybie dziennym z możliwością zdobycia cennego doświadczenia zawodowego? Czy wyjściem z tej sytuacji są jedynie studia niestacjonarne, czy też całkowita rezygnacja z edukacji w wyższej uczelni? Rozwiązanie tego problemu znaleziono już dawno w krajach Europy Zachodniej. Czy i u nas znajdzie ono podatny grunt?

Model dualny od lat w Europie

Studia dualne to nowoczesny model nauczania pozwalający na jednoczesne pogodzenie merytorycznego kształcenia z praktyczną pracą zawodową. System dualny jest praktykowany już od kilkudziesięciu lat m.in. w Austrii, Danii, Szwajcarii, Norwegii czy tez Francji, jednak największe osiągnięcia w tym zakresie mają Niemcy, gdzie model edukacji dualnej funkcjonuje już od 50 lat we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami na rynku i został uregulowany ustawowo. W nowoczesnym systemie kształcenia 50 proc. zajęć odbywa się w miejscu pracy, za które student otrzymuje stypendium/wynagrodzenie, natomiast druga połowa zajęć to już tradycyjne wykłady i ćwiczenia akademickie.

Z korzyścią dla wszystkich

Dualny model nauczania spełnia oczekiwania zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Jak wynika z badań, absolwenci studiów dualnych zarabiają średnio o 10 proc. więcej niż absolwenci tradycyjnych studiów. Obecnie model studiów dualnych w Polsce dopiero raczkuje i został wdrożony tylko przez niektóre uczelnie, głównie o profilu technicznym. Jednak już teraz widać, że zyskuje on coraz większą popularność w całym środowisku akademickim, szczególnie wśród studentów.

Kończąc studia dualne, studenci mogą się pochwalić nie tylko dyplomem ukończenia uczelni wyższej, ale również odpowiednim doświadczeniem zawodowym, bardzo często bezpośrednio związanym z kierunkiem studiów. Niejednokrotnie przedsiębiorca biorący udział w programie i przyjmujący studentów w ramach studiów dualnych, zatrudnia większość z nich na stałe po zakończeniu przez nich edukacji.


Odwieczny problem można rozwiązać

Nowoczesny model nauczania dualnego jest na pewno odpowiedzią na wciąż pojawiający się, szczególnie w Polsce, problem niewystarczającego przystosowania absolwentów szkół wyższych do wymogów rynku pracy. Jest to rozwiązanie godne uwagi, wymagające wprowadzenia odpowiednich instrumentów, które pozwoliłyby na jeszcze większe zacieśnienie współpracy w procesie kształcenia pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami. Z całą pewnością każdej ze stron taka kooperacja wyszłaby na dobre. Czy taki model nauczania zostanie kiedykolwiek wprowadzony na większą skalę w Polsce? Pożyjemy, zobaczymy.

Źródło:

www.kwalifikacje.edu.pl
www.edukator.ore.edu.pl
Trwa ładowanie komentarzy...