Prosta recepta na jednoczesne studiowanie oraz pracę na razie nieosiągalna dla polskich studentów

Studia dualne, choć z sukcesem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej od dziesięcioleci, to w Polsce mało kto o nich słyszał.
Studia dualne, choć z sukcesem funkcjonują w krajach Europy Zachodniej od dziesięcioleci, to w Polsce mało kto o nich słyszał. Fot. Shutterstock.com
Wszystkie młode osoby, którym zależy na przyszłej karierze zawodowej, zapewne zadają sobie pytanie, jak pogodzić studiowanie w trybie dziennym z możliwością zdobycia cennego doświadczenia zawodowego? Czy wyjściem z tej sytuacji są jedynie studia niestacjonarne, czy też całkowita rezygnacja z edukacji w wyższej uczelni? Rozwiązanie tego problemu znaleziono już dawno w krajach Europy Zachodniej. Czy i u nas znajdzie ono podatny grunt?

Model dualny od lat w Europie

Studia dualne to nowoczesny model nauczania pozwalający na jednoczesne pogodzenie merytorycznego kształcenia z praktyczną pracą zawodową. System dualny jest praktykowany już od kilkudziesięciu lat m.in. w Austrii, Danii, Szwajcarii, Norwegii czy tez Francji, jednak największe osiągnięcia w tym zakresie mają Niemcy, gdzie model edukacji dualnej funkcjonuje już od 50 lat we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami na rynku i został uregulowany ustawowo. W nowoczesnym systemie kształcenia 50 proc. zajęć odbywa się w miejscu pracy, za które student otrzymuje stypendium/wynagrodzenie, natomiast druga połowa zajęć to już tradycyjne wykłady i ćwiczenia akademickie.Z korzyścią dla wszystkich

Dualny model nauczania spełnia oczekiwania zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Jak wynika z badań, absolwenci studiów dualnych zarabiają średnio o 10 proc. więcej niż absolwenci tradycyjnych studiów. Obecnie model studiów dualnych w Polsce dopiero raczkuje i został wdrożony tylko przez niektóre uczelnie, głównie o profilu technicznym. Jednak już teraz widać, że zyskuje on coraz większą popularność w całym środowisku akademickim, szczególnie wśród studentów.

Kończąc studia dualne, studenci mogą się pochwalić nie tylko dyplomem ukończenia uczelni wyższej, ale również odpowiednim doświadczeniem zawodowym, bardzo często bezpośrednio związanym z kierunkiem studiów. Niejednokrotnie przedsiębiorca biorący udział w programie i przyjmujący studentów w ramach studiów dualnych, zatrudnia większość z nich na stałe po zakończeniu przez nich edukacji.

Odwieczny problem można rozwiązać

Nowoczesny model nauczania dualnego jest na pewno odpowiedzią na wciąż pojawiający się, szczególnie w Polsce, problem niewystarczającego przystosowania absolwentów szkół wyższych do wymogów rynku pracy. Jest to rozwiązanie godne uwagi, wymagające wprowadzenia odpowiednich instrumentów, które pozwoliłyby na jeszcze większe zacieśnienie współpracy w procesie kształcenia pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorcami. Z całą pewnością każdej ze stron taka kooperacja wyszłaby na dobre. Czy taki model nauczania zostanie kiedykolwiek wprowadzony na większą skalę w Polsce? Pożyjemy, zobaczymy.

Źródło:

www.kwalifikacje.edu.pl
www.edukator.ore.edu.pl
Trwa ładowanie komentarzy...