O autorze
Generał broni Wojska Polskiego, prof. dr hab. nauk wojskowych, poseł na Sejm X kadencji, teoretyk wojskowości, wykładowca akademicki. Od roku 1962 sprawował różne stanowiska techniczne oraz dowódcze w siłach zbrojnych. W latach 1980-1985 pełnił funkcję Komendanta – Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Od roku 1988 przez dwa lata sprawował stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP, a w 1990 r. został Rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 2000-2010 pracownik naukowy AON. Obecnie jest wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wielokrotnie odznaczony, m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Oficerskim (1988), Krzyżem Kawalerskim (1981) czy też Złotym Krzyżem Zasługi (1975).

W drodze do sukcesu zawodowego, czyli wyróżnij się lub giń!

Tylko w latach 2012/13 w instytucjach i agendach unijnych zatrudnienie znalazło blisko 2,5 tysiąca młodych Polaków
Tylko w latach 2012/13 w instytucjach i agendach unijnych zatrudnienie znalazło blisko 2,5 tysiąca młodych Polaków Fot. Shutterstock.com
Polscy studenci chyba w końcu poszli po rozum do głowy i coraz świadomiej planują swoją przyszłą karierę zawodową poprzez odbywanie licznych praktyk, staży czy też specjalistycznych kursów. Jednak nadal nie wykorzystują wszystkich dostępnych szans, jakie daje im obecny rynek europejski. A możliwości na prawdę nie brakuje. Dlaczego na przykład nie staż w jednej z instytucji Unii Europejskiej?

Realia rynkowe

Wyróżnij się albo giń. Taka jest niestety brutalna rzeczywistość dzisiejszego rynku pracy. Bez zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego sam dyplom ukończenia wyższej uczelni może nie wystarczyć. Obecnie łączenie praktyk i staży ze studiami staje się powszechnym trendem, a nawet nieodzowną koniecznością. Jednak, jak wynika z badań, co trzeci polski student jest niezadowolony z odbytego stażu. Dlaczego więc nie wziąć spraw we własne ręce?

Prestiż, wiedza i pieniądze

Najbardziej ambitni, niebojący się wyzwań oraz ciekawi świata studenci, dla których polska oferta praktyk to wciąż za mało, mogą, a nawet zdecydowanie powinni aplikować na staż za granicą, np. w instytucjach Unii Europejskiej. Każdego roku przyjmują one studentów z całej Europy na trzy-, cztero- lub pięciomiesięczne staże do niemal wszystkich organów administracji unijnej. Nawet, jeżeli nie jest Ci po drodze, drogi studencie, z karierą urzędniczą, to doświadczenie zdobyte w Parlamencie lub Komisji Europejskiej może okazać się bezcenne z punktu widzenia późniejszego poszukiwania pracy. Co ważne, z całą pewnością w strukturach unijnych nie przysposobią Cię do zdobycia wybitnych kwalifikacji z parzenia kawy czy też obsługi kserokopiarki na skalę masową, lecz nauczą praktycznych umiejętności zarówno tych twardych, jak i miękkich. Ponadto najczęściej taki staż jest płatny w przypadku absolwentów szkół wyższych, tak więc oprócz cennego doświadczenia zawodowego można również nieźle zarobić, a także podszlifować języki obce. Czego chcieć więcej!

Po odbyciu stażu w UE Ci z Was, którzy się sprawdzą, mogą ubiegać się o jego przedłużenie lub etat w jednej z placówek unijnych. Tylko w latach 2012/13 w instytucjach i agendach unijnych zatrudnienie znalazło blisko 2,5 tysiąca młodych Polaków. Oczywiście są pewne wymogi, które należy spełnić, aby dostać się na taki staż. Dwa podstawowe i chyba najważniejsze z nich, to przede wszystkim znajomość co najmniej jednego z roboczych języków Unii Europejskiej (angielski, francuski lub niemiecki) oraz innego języka UE, a także posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia. UE nie wymaga przetłumaczonych dokumentów aplikacyjnych. Honorowane są wszystkie dokumenty w jednym z oficjalnych języków unijnych, w tym również w języku polskim. Nie ma również ograniczeń, co do wieku kandydata starającego się o staż w instytucjach unijnych.


Dołącz do studenckiej elity

Staż w instytucjach Unii Europejskiej to nie tylko wspaniała, kilkumiesięczna przygoda, ale przede wszystkim doskonały start w zawodową dorosłość. Dostać się na staż nie jest trudno, wystarczy trochę optymizmu, umiejętności językowych i chęci. Decydując się na taki krok, otworzy się przed Wami niezmierzony ocean możliwości. Znajdziecie się w międzynarodowej społeczności stażystów o multikulturowych korzeniach etnicznych, która ma swoje imprezy, wydarzenia oraz szerokie sieci kontaktów. Cytując starożytnego greckiego liryka, Pindara: „Praca w młodości owocuje na starość”. Pamiętajcie, że Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na rozmyślanie „co by było, gdyby…”, tylko weźcie los w swoje ręce i wykorzystajcie daną Wam szanse!

Zainteresowanych odsyłam na strony UE, w tym www.europa.eu
Trwa ładowanie komentarzy...